Project aanvragen

Vul hier uw aanvraag in of download het document voor uw initiatief, project of evenement. We zijn benieuwd naar uw plannen!

Goed om te weten: Bedrijvenvereniging Haren behandelt iedere eerste dinsdag van de maand de binnengekomen aanvragen en neemt daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Soms worden aanvragen gedeeltelijk gehonoreerd of afgewezen. Houd daar rekening mee. U ontvangt altijd per mail een motivatie voor (gedeeltelijke) toekenning of afwijzing van uw aanvraag.

Als de aanvraag wordt toegekend, zijn extra documenten (begroting, uittreksel Kamer van Koophandel) en een handtekening nodig. Hier wordt per mail om gevraagd.

Project aanvraagformulier

Project aanvraagformulier

Bent u lid van Ondernemend Haren of de Vereniging van Agrariërs in de voormalige gemeente Haren?
Bent u BTW plichtig? *
Zo ja, vul hierna de bedragen exclusief BTW in. Zo nee, vul hierna de bedragen inclusief BTW in.
Een korte beschrijving van het project. (Graag bijvoegen het volledige projectplan inclusief doelstellingen, te verwachten resultaten, financieel dekkingsplan en de kansen/risico’s die het project met zich meebrengt).
Straat, wijk, winkelcentrum, bedrijventerrein, stadsbreed
Bijdrage
Onderdeel van het totaal
Hoe ziet het financieringsplan eruit? Voor welk deel is reeds dekking gevonden en op welke wijze (zelf, sponsoren, overige)
Hoe ziet het financieringsplan eruit? Voor welk deel is reeds dekking gevonden en op welke wijze (zelf, sponsoren, overige)
Hoe ziet het financieringsplan eruit? Voor welk deel is reeds dekking gevonden en op welke wijze (zelf, sponsoren, overige)
Voor welk bedrag doet u een beroep op het fonds (dit is tevens de maximale bijdrage. Mocht het project of evenement uiteindelijk geen doorgang vinden dan kan er geen beroep op de toegezegde gelden worden gedaan)
In welke categorie valt uw evenement? *
Op welke wijze wordt er publiciteit aan uw project gegeven? *

U kunt de aanvraag ook downloaden, invullen en mailen naar info@bedrijvenverenigingharen.nl.

Reacties zijn gesloten.