Bedrijvenvereniging Haren

previous arrow
next arrow
Slider

Op maandag 7 december 2020 is de nieuwe Bedrijvenvereniging Haren opgericht. Deze overkoepelende organisatie komt voort uit een samenwerking tussen Vereniging Ondernemend Haren, Stichting Dorpsfonds Haren en de Vereniging van agrariërs in de voormalige gemeente Haren.

Sinds 1 januari 2021 maakt de voormalige gemeente Haren deel uit van het werkingsgebied van het Ondernemersfonds Groningen. De middelen van Ondernemersfonds Groningen worden gefinancierd door een opslag op de onroerendezaakbelasting (OZB). Het beheer van de gelden die opgebracht worden in de voormalige gemeente ligt bij Bedrijvenvereniging Haren.

Voormalige gemeente Haren

Sinds 1 januari 2019 valt de voormalige gemeente Haren onder de gemeente Groningen als gevolg van de gemeentelijke herindeling. De voormalige gemeente Haren bestaat uit de dorpen:

  • Haren
  • Glimmen
  • Onnen
  • Noordlaren

Bedrijvenvereniging Haren behartigt de belangen van ondernemers en overige organisaties in deze dorpen. Zij kunnen voor hun projecten en initiatieven een aanvraag indienen voor cofinanciering. Het doel is het stimuleren en faciliteren van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. In het verleden werd deze rol grotendeels vervuld door Stichting Dorpsfonds Haren. Deze stichting houdt – na afhandeling van lopende zaken – op te bestaan.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.